info@strandlegal.com +90 545 288 40 19

GLOBAL İŞ VİZELERİ

Global Business Mobility (GBM), yani Global İş vizeleri, İngiltere'de şube açmak ve büyümek isteyen şirketler için alternatif yollar sunar. Birleşik Krallık'ta bir şube/temsilcilik kurmak için, öncelikle ilgili sponsor lisansının alınması gerekir.

Sponsor lisansını alan şirket, İngiltere'deki faaliyetlerini başlatmak için Home Office tarafından yayınlanan meslek kodlarına uygun İş Geliştirme Çalışan(lar)ı atayabilir.

İngilizce dil şartı yoktur. Çalışan(lar) dilerse aile üyelerini de getirebilir.

Birleşik Krallık’ta açılmış ve ticari faaliyetlere başlamış olan şubenize, diğer Global İş vizesi rotalarıyla çalışan atamak isterseniz, diğer dört rota hakkında bilgi almak için sayfanın sonuna gidebilirsiniz.

Birleşik Krallık İş Geliştirme Çalışanı Vizesi

Birleşik Krallık'ta henüz ticarete başlamamış bir denizaşırı firmanın şubesini kurmak için Birleşik Krallık'a çalışan atanmasına olanak tanır.

-İş Geliştirme Çalışanı, bir yıllık vize ile Birleşik Krallık'a gelir ve vizesini bir yıl daha uzatabilir. Sponsor firma lisansını güncellemesi ile bu vize ile gelen çalışanlar Nitelikli Çalışan vizesine geçiş yapabilir ve böylece Birleşik Krallık'taki kalış sürelerini 5 yıla kadar uzatabilir (bu şekilde 5. Yılın sonunda süresiz oturum ve akabinde vatandaşlık almaları mümkündür)
-Sponsor firma, şube/temsilcilik kurması için bu vize altında Birleşik Krallık’a en fazla 5 çalışan gönderebilir. Şube kurulup, ticari faaliyetler başladığında, firma dilerse lisansını günceleyip Küresel İş Hareketliliği veya Nitelikli Çalışan rotasıyla, daha çok çalışanı bu şubede istihdam edebilir.
-Birleşik Krallık'ta veya başka bir ülkede bir firmaya veya firma hissesine sahip olan bir kişi, söz konusu firmanın Birleşik Krallık şubesini/temsilciliğini kurmak için bu rotadan faydalanabilir ve Birleşik Krallık oturumu alabilir (Aynı şekilde, dilerse daha sonra Skilled Worker vizesine geçiş yaparak ileride süresiz oturum ve vatandaşlık alma hakkına sahip olabilir)
-İş Geliştirme Çalışanının, yıllık en az £42.400 veya mesleği için belirtilen maaşı alması gerekir (hangisi daha yüksekse).

Vize Kararının Çıkması Ne Kadar Sürer?

Online başvuru yaptıktan, kimlik kanıtladıktan ve belgeler sağladıktan sonra, genellikle 3 hafta içinde karar verilir.

Başvuru basit değilse ve vize kararı verilmeden önce daha fazla bilgi gerekirse, bekleme süreci uzayabilir, örneğin; bazı belgelerin doğrulanması veya mülakat gerekiyorsa, veya kişisel bir durum varsa (cezai bir mahkumiyet vs).

Küresel İş Hareketliliği Vizesiyle

Yapabilecekler: Sponsor için sertifikada belirtilen işte çalışmak, Eş ve çocukları dependant olarak getirmek, Eğitim almak, Gönüllü işlerde çalışmak, Yurtdışına seyahat etmek ve İngiltere'ye dönmek
Süresiz Oturum: Bu rotalar süresiz oturum vizesine doğrudan açık değildir fakat, bu rota ile gelen çalışanların Skilled Worker vizesine geçiş yapması ve vatandaşlığa giden yolun açılması mümkündür. Firma sponsor lisansını güncelleyerek, Skilled Worker vizesi ile çalışanlarını istihdam edebilir.
Dependant Bireyler: Başvuru sahipleri, aile üyelerini dependant olarak İngiltere'ye getirebilir. Dependantlar çalışma konusunda serbesttirler, kendi işlerini kurabilir veya bir kurumda maaşlı olarak çalışabilirler.

Diğer Küresel İş Hareketlili Rotaları:

Kıdemli veya Uzman Çalışan Vizesi Birleşik Krallık dışında bulunan ve Sponsorluk Lisansı almış olan firmaların, üst düzey yöneticilerini veya uzman çalışanlarını Birleşik Krallık'a geçici olarak çalışmak üzere transfer edebilmesi için tasarlanmıştır. Şartları aşağıdaki gibidir:
-Transfer edilecek çalışanın sponsor firmanın Sponsor Lisansı meslek koduna uygun olması
-Birleşik Krallığa gelmeden önce, sponsor firmada en az bir yıl çalışmış olması (Eğer çalışan yüksek maaşlı ise bu kural uygulanmayabilir)
-Transfer edilecek çalışanın sponsor firmanın Sponsor Lisansı meslek koduna uygun olması İngiltere’de en az £42.400 veya yapacağı meslek için geçerli olan ortalama kadar (hangisi daha yüksekse) yıllık maaşı olması

Mezun Stajyer Vizesi Birleşik Krallık dışında bulunan ve Sponsorluk Lisansı almış olan firmaların, üst düzey bir yönetici veya uzman rolüne hazırlamak amacıyla işe almış olduğu lisans veya üstü eğitim almış çalışanını, Birleşik Krallık'a transfer edebilmesini sağlar. Şartları aşağıdaki gibidir:
-Transfer edilecek Mezun Stajyerin, yapacağı iş için yeterliliği olması
-Birleşik Krallığa gelmeden önce sponsor firmada en az üç ay çalışmış olması
-Birleşik Krallık’da en az £23.100 veya yapacağı meslek için geçerli olan miktarın %70 i kadar (hangisi daha yüksekse) yıllık maaşı olması
Mezun Stajyer rolü ile gelenler, Küresel İş Hareketliliği vizeleri arasında geçiş yapabilirler
Sponsor firma lisansı ile istediği sayıda Mezun Stajyeri Birleşik Krallık’a transfer edebilir (Eskiden bu rakam her yıl için 20 kişiyle sınırlıydı, şimdi bu sınırlama kaldırılmıştır).

Geçici Çalışan Vizesi Birleşik Krallık dışında bulunan ve Sponsorluk Lisansı almış olan firmaların, yüksek değerli bir sözleşmenin veya yatırımın bir parçası olarak, Birleşik Krallık'a geçici olarak çalışan transfer edebilmesini sağlar. Şartları aşağıdaki gibidir:
-Transfer edilecek Geçici Çalışanın, diğer Küresel İş Hareketliliği rotalarında olduğu gibi, sponsor lisansı meslek koduna uygun mesleki beceri düzeyine sahip olması
-Birleşik Krallığa gelmeden önce, sponsor firmada en az bir yıl çalışmış olması (Eğer çalışan yüksek maaşlı ise bu kural uygulanmayabilir)
-Asgari maaş eşiği yoktur
Geçici Çalışan vizesi için gerekli olan "yüksek değerli yatırım veya sözleşmenin" tanımı ise şu şekildedir: yılda en az £10 milyon ve toplamda en az £50 milyon değerinde mal veya yatırımı kapsıyor olması.

Hizmet Sağlayıcı Vizesi Birleşik Krallık dışında bulunan ve Sponsorluk Lisansı almış olan firmaların, Birleşik Krallık'ın uluslararası ticaret anlaşmalarının kapsadığı hizmetleri sağlamak için, sponsor firmada çalışan veya dışardan hizmet sağlayan bir profesyonelin Birleşik Krallık’a transfer edebilmesini sağlar. Şartları aşağıdaki gibidir:
-Transfer edilecek Hizmet Sağlayıcının, Sponsor lisansı meslek koduna uygun mesleki beceri düzeyine sahip olması
-Sponsor firma ile Home Office’te kayıtlı bir sözleşme imzalamış olması
-Hizmet sağladığı firmanın bulunduğu ülkenin vatandaşı olması (bazı durumlarda bu kural uygulamayabilir)
-Birleşik Krallığa gelmeden önce, sponsor firmada en az bir yıl çalışmış olması, eğer dışardan hizmet sağlıyorsa az bir yıllık mesleki tecrübeye sahip olması
-Asgari maaş eşiği yoktur